Komponenty závlahového systému

Komponenty automatického zavlažovacího systému

Ovládací jednotky 
Senzory a čidla
Elektromagnetické ventily
Potrubí a spojky
Postřikovače
Mikrozávlaha
Filtrace a filtry
Ostatní příšlušenství a doplňky

Ovládací jednotky

Funkce jednotek

Ovládací jednotka je mozkem AZS. Zajišťuje správný režim závlahy podle vložených dat tzv. závlahového kalendáře, ve kterém si sami určíte, které dny chcete zavlažovat a které ne. Dále lze mimo závlahový kalendář manuálně spouštět celý závlahový cyklus nebo pouze jednotlivé vybrané sekce. Za šikovnou funkci lže považovat procentuelní přenastavení naprogramované délky závlahy. Což umožňuje snadné přeprogramování jednotky při prudkých výkyvech počasí. Funkčnost ovládací jednotky lze rozšířit instalací tzv. senzorů, které mají za úkol blokovat závlažování např. v případě silného větru, deště nebo poklesu teploty na +3 st. C.

Ovládací jednotka je napojena na jednotlivé elektromagnetické ventily, které otevírají nebo uzavírají přívod vody do sekcí. V rámci jednoho závlahového cyklu proběhne zavlažování postupně ve všech požadovaných sekcích. Závlahových cyklů může být za den i několik. Tyto jednotky s připojením na transformátor 230V / 24V bývají vybaveny záložním zdrojem energie pro případ výpadku el. proudu. Dle typu lze ovládat 2, 4, 6, 9, 12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky lze použít i jednotky větší, rozšiřitelné třeba až na 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky se potom používají systémy s centrálním řízením s několika sty či tisíci sekcemi. Použít lze i různé dekodérové systémy.

Typy jednotek

Nejpoužívanější jednotky jsou v nástěnném provedení, určené k instalaci v interiéru. Některé typy jsou vyráběny i pro venkovní instalaci. Napájeny jsou přes interní nebo externí trafo a bývají vybaveny záložním zdrojem energie pro případ výpadku proudu (9V baterie). Použití těchto jednotek je vhodné od nejmenších systémů po rozsáhlé parky.

Bezkabelové řešení

Pokud je problém s umístění jednotky nebo s uložením ovládacích kabelů, je možné místo jednotky použít bateriové spouštěcí moduly. Ty mají stejné základní funkce jako nástěnné jednotky, umísťují se ale přímo k ventilům do šachtiček. Tyto moduly jsou i v provedení s dálkovým bezkabelovým ovládáním, které umožňuje jejich snadné programování a manuální ovládaní.

Speciální řešení

Speciální řadou jednotek jsou jednotky určené pro rozsáhlé městské systémy a golfová hřiště. Ovládaní elektromagnetických ventilů je přizpůsobeno velkým vzdálenostem mezi jednotkou a ventily. Při použití

Senzory a čidla závlahového systému

Funkce čidel:Čidla i celé meteo stanice zajišťují chod AZS přesně podle počasí. Ani sebelepší ovládací jednotka nezajistí takový závlahový režim, který by odpovídal proměnlivosti počasí. K tomuto účelu je nutné automatické ovládání doplnit o senzory a čidla, reagující na změny počasí. Čidla je možné použít pro jakýkoliv AZS, pracující s napětím 24V AC.Čidla se umisťují ve volném prostoru (nikoliv po střechu), tak aby správně reagovala na padající srážky a vliv větru. Umístění dešťového čidla v osluněném prostoru zajistí, že po ukončení srážek dojde v krátkém čase k vyschnutí čidla a opětovnému odblokování závlahového systému. Pokud u větrného čidla síla větru poklesne pod nastavenou zapínací hodnotu nebo se z dešťového čidla odpaří srážky, zavlažování opět pokračuje dle původního nastavení. Při aktivaci čidel zůstává ovládací program nezměněn, zavlažovací čas se nadále odpočítává, pouze dochází k dočasnému blokování průběhu závlahy.
Blokování závlahy při dešti
Standardním prvkem AZS je dešťové čidlo. Při dosažení nastaveného srážkového úhrnu (často 3 mm) čidlo zablokuje závlahu na dobu, dokud není vysušeno. Po vydatném dešti je tedy závlaha blokována déle, než po dešti slabším. Pokud je ale srážka menší než nastavená hodnota, závlahový cyklus proběhne. V nabídce je ale také čidlo, které reaguje již na první kapky a ihned zablokuje závlahu.

Vítr může být problém
Již poměrně slabý vítr dokáže ovlivnit vodu rozstřikovanou postřikovači. Pokud chceme zabránit, aby se voda dostávala na místa, která by měla zůstat suchá, instalujeme větrné čidlo. To při nastavené vypínací síle větru odblokuje závlahu, při druhé (menší) nastavené hodnotě opět režim závlahy obnoví.

Ochrana před mrazem

Teplotní čidlo zastaví zavlažování při teplotě 3°C a menší. Zabrání tak zbytečnému možnému namrznutí vody na listech trávy. Toto čidlo je ale používáno velmi zřídka.

Elektromagnetické ventily

Funkce elektromagnetických ventilů:
Elektromagnetické ventily zajišťují ve spolupráci s ovládací jednotkou otevírání a zavírání jednotlivých sekcí automatického závlahového systému. Standardně je kromě sekčních ventilů instalován ještě ventil hlavní, který se otevírá s první sekčním ventilem a uzavírá s posledním sekčním ventilem. Tím je zajištěno, že celý systém je v době nečinnosti zavodněn, ale ne pod tlakem. To výrazně snižuje namáhání všech spojů a prodlužuje životnost systému.
Dimenze pro každou plochu:
Dimenze 3/4″ – (pouze speciální model s přivzdušněním) – zahrady, podzemní závlaha kapkovací hadicí
Dimenze 1″ – (nejpoužívanější dimenze) – zahrady, menší parky, menší sportovní plochy
Dimenze 6/4″ – parky, sportovní plochy
Dimenze 2″ – velké parky, sportovní plochy
Dimenze 3″ – pouze mimořádně veliké systémyK dispozici jsou ve dvou tlakových řadách:
Standardní – tlaková řada PN 10
Vysokotlaké systémy – tlaková řada PN 14

Potrubí a spojky

PE-LD

K rozvodu vody používáme výhradně potrubí z polyethylenu (PE), častěji jeho měkčí variantu PE-LD. K dispozici je v dimenzích 25, 32, 40, 50 a 63 mm v tlakových řadách PN 7,5 a PN 10. Jeho vlastnosti se hodí pro závlahové systémy nejlépe. Spojování se provádí mechanickými šroubovanými tvarovkami.

PE-HD

Tvrdší varianta PE-HD není ke spojování šroubovanými spojkami vhodná, lépe je tento materiál svařovat pomocí elektrotvarovek. Svařování se obvykle provádí pouze u větších dimenzí (63 mm a více) nebo u vysokotlakých systémů.

Postřikovače

V nabídce jsou tři základní druhy:
  1. rozprašovací postřikovače (spreje)
  2. rotační postřikovače turbínové (rotory)
  3. úderové postřikovače (kačeny)

Rozprašovací postřikovače

Rozprašovací postřikovače jsou instalovány na malé členité plochy. Poloměr dostřiku mají od 0,6 m do 5,5 m podle zvolené trysky. Vyráběny jsou v několika variantách. Nejjednodušší typy mají integrovanou trysku. Jsou nejlevnější, ale nemožnost výměny trysky je nevýhodou. Ostatní typy se liší svojí pevností (odolností na tlak pří pojezdu zahradní techniky) a výškou výsuvu.

Rotační postřikovače

Rotační postřikovače nacházejí nejširší uplatnění. K dispozici jsou modely s dostřikem od 5 m, největšípostřikovače dokáží vodu dopravit na vzdálenost přes 30 m. Používány jsou na i na malých zahradách, největší uplatnění mají ale větších plochách. Jejich výhradní použití je na sportovních plochách. Všechny modely mají výměnné trysky, často s několika otvory pro lepší distribuci vody. Na sportovních plochách mohou být doplněny speciálními kryty s umělou nebo i skutečnou trávou. Zvláštním druhem rotačního postřikovače jsou hlavice MP Rotator. Instalují se místo standardních trysek na těla rozprašovacích postřikovačů. Vyrábí se ve třech variantách s dostřikem od 3 do 9 m. Jeho velkou výhodou je mimořádně vysoká rovnoměrnost postřiku a nízká spotřeba vody. To umožňuje kvalitně řešit závlahu i se slabším zdrojem vody.

Mikrozávlaha

Široké spektrum komponentů

Prvky mikrozávlahy najdou široké uplatnění na zahradách, v zahrádkářských pěstebnách nebo i v zemědělství. Nejběžněji používaným komponentem patřícím do kategorie mikrozávlahy je kapkovací potrubí.

Kapkovací potrubí

Kapkovací potrubí se velmi dobře hodí k zajištění závlahy živých plotů a jiných liniových výsadeb. Není ale problém instalovat kapkovací potrubí do plochy záhonů letniček nebo trvalek, stejně jako do keřových výsadeb. Kapkovací hadice se připevňuje k povrchu zemními bodci, nesmí být zahrabána v půdě. Ukryta může být pod mulčovací kůrou nebo kačírkem.

Podzemní kapkovací potrubí

Speciálním typem kapkovací hadice je systém ROOTGUARD, který umožňuje hadici instalovat pod zem. Kapkovače této kapkovací hadice uvolňují ve stopovém množství látku která nedovolí kořínkům zarůst do kapkovače.

Ostatní kapkovače

Filtrace a filtry

Čistota vody

Čistota závlahové vody je nezbytným předpokladem dobře fungujícího AZS. I velmi malé mechanické nečistoty mohou způsobit problém na třech místech systému.

Při průchodu elektromagnetickým ventilem voda po sepnutí cívky natéká úzkým kanálkem do prostoru nad membránou ventilu. Pokud se tento kanálek ucpe, ventil se neotevře nebo jeho otvírání bude trvat dlouho. Při uzavírání ventilu membrána musí dobře těsnit. Pokud se mezi membránu a membránové lože dostane nečistota, ventil se zcela neuzavře.

Druhým místem náchylným na znečištění je turbínka otáčející rotační postřikovače, třetím pak trysky rozprašovacích postřikovačů.

Instalace filtru před závlahový systém těmto problémům zabraňuje. Používají se dva druhy konstrukce filtrů. Filtry sítové a lamelové.

Standardní filtry

Běžně používané jsou jednoduché filtry bez proplachu. Pro čistou vodu z vodovodního řadu postačují sítové filtry, podzemní vodu je lépe filtrovat lamelovým filtrem.

Automatický proplach

Pokud máme k dispozici zdroj více znečištěné vody, obyčejné filtry by se rychle zanášely. Řešením jsou filtry s proplachem, který může být prováděn manuálně nebo automaticky. Pokud má být celý systém bezobslužný, filtr s automatický proplachem je jediným řešením.

Biologické znečištění

Ostatní doplňky a příslušenství závlahových systémů

Šikovný doplněk

Kromě standardních prvků AZS najdou dobré uplatnění i další komponenty. Velmi používané jsou rychlospojné ventily, kterými je zakončen rozvod tlakové vody po pozemku. Rychlospojný ventil umožňuje velmi pohodlné připojení hadice pro ruční postřik nebo připojení různých zavlažovacích zařízení.

Další prvky

K používaným prvkům patří tlakové regulátory, zpětné klapky, měřící přístroje, dávkovače hnojiv a mnoho dalších komponentů.