Umělé trávníky

Ochlazování umělých trávníků

V letním období dochází k zásadnímu zvýšení teploty povrchu umělého trávníku. Vlivem vysoké teploty povrchu se zvyšuje nejenom prašnost a nastává změna třecích podmínek povrchu, ale i plocha hřiště je z důvodu vysoké teploty téměř nevyužitelná ( teplota může na bázi umělého vlasu dosáhnou i 50oC ). Pro udržení využitelnosti herní plochy v tomto období a herního komfortu ( klima na ploše ) je vhodné plochu dle potřeby ochlazovat. Technologie zavlažení počítá s osazením sedmi kusů postřikovačů typu s dostřikem až 50m. Toto osazení zajistí stejnoměrné ochlazení celé hrací plochy a to z prostoru mimo hrací plochu. Technologie nevstupuje umístěním postřikovačů do plochy umělého trávníku a je tedy možná instalace na stávající hrací plochy. Doba ochlazovacího cyklu je maximálně 15 minut a je tedy možné jej spustit i v pauze mezi poločasy. Systém je možné spustit instalovaným mechanickým spínačem, nebo bezdrátovým ovladačem s dosahem až 250 m.