Zavlažování fotbalových hřišť

Zavlažování fotbalových trávníků

Mezi nejvíce zatěžované trávníky patří hrací plochy fotbalových stadionů. Kvalitní závlaha je předpokladem vysoké kvality hrací plochy, rychlé regenerace trávníku při vysoké záteži a v neposlední řadě i estetického účinku. Kvalitní automatický závlahový systém je dobrou investicí z rychlou návratností díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména podstatně nižší spotřebě vody, který oproti běžným přenosným a mobilním zařízením dosahuje až 60%. Nezanedbatelné je také zkrácení doby potřebné k samotnému zavlažování, který lze využít k intenzivnějšímu využívání hrací plochy a jednoduchá obsluha, která nevyžaduje neustálé přenášení postřikovačů.V porovnání se zahradami a parky je zde vzhledem k poměrně jednotným rozměrům hrací plochy návrh systémů více typizován a vychází z několika základních koncepcí (schváleny organizací UEFA), které se ovšem ve stádiu návrhu přizpůsobují konkrétním místním podmínkám. Hlavní prioritou je rovnoměrnost distribuce závlahové vody. Postřikovače u nejčastěji používaných schémat pracují s dostřikem kolem 22 m. Jsou seskupeny do sekcí, které jsou jednotlivě ovládány, aby byly zohledněny plně osluněné plochy a plochy stíněné např. tribunami. Níže uvádíme nejčastěji používaná schémata. Volba nejvhodnějšího schématu je závislá na požadovaném komfortu a rozměrech závlažované plochy. Další prioritou je bezpečnost hráčů, proto jsou postřikovače v hrací ploše vybaveny pryžovým krytem, který je osazen travním drnem. Kolem hrací plochy se často používají pouze pryžové kryty, které snižují nebezpečí uklouznutí hráčů.Vrchní kryt měří pouhých několik centimetrů v průměru, v praxi už po 4 týdnech tyto kryty navíc zarostou trávníkem, což také přispívá k bezpečnosti hráčů, na funkci postřikovače to nemá vliv.

Na základě Vámi dodaného náčrtku hřiště,údajích o zdroji vody a konkrétních místních podmínek Vám navrhneme systém, který respektuje aktuální rozměry hrací plochy a požadavky na ovládání systému.

Vše je přehledně naznačeno v obrázku příkladu řešení závlahy na fotbalovém hřišti.

Schéma zavlažovacího systému fotbalového hřiště

Koncepční řešení závlahy fotbalových a ragbyových hřišť

Zavlažovací systém fotbalového hřiště 16 + 8
RAIN BIRD 16+8 – 12 sekcí – PŘÍRODNÍ TRÁVNÍK
V současnosti nejpoužívanější koncept řešení.8 postřikovačů RB 8005 v hrací ploše16 postřikovačů RB 8005 po obvodu hrací plochy. Postřikovače s nastavitelnou výsečí.Tento koncept poskytuje vynikající rovnoměrnost postřiku a tady i výrazně lepší provozní parametry oproti klasickému systému 10+3 (viz dole).Postřikovače jsou spouštěny po dvojicíchNároky na zdroj vody jsou uvedeny v schematu. Průtok 11,5m3/h při tlaku 7 barů.
 Zavlažovací systém fotbalového hřiště 10 + 3
 RAIN BIRD 10+3 – 13 sekcí – PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ TRÁVNÍK
Varianta klasického řešení s postřikovači RAIN BIRD EAGLE 900 a EAGLE 950E3 postřikovače RAIN BIRD E900E s vestavěným elektroventilem v hrací ploše /postřikovače jsou opatřeny kryty z umělého trávníku/.10 postřikovačů RAIN BIRD E950E s vestavěným elektroventilem po obvodu hrací plochy. Postřikovače s nastavitelnou výsečí.Tento klasický koncept zavlažování poskytuje standardní rovnoměrnost postřiku, oproti výše uvedeným variantám je účinnost závlahy nižší. Doba postřiku je delší. Postřikovače jsou spouštěny SAMOSTATNĚ !Nároky na zdroj vody jsou uvedeny v schematu. Průtok 11,0m3/h při tlaku 7,5 barů


Ekonomická varianta pro malé kluby


Pokud již z jakéhokoliv důvodu není pro Vás automatický závlahový systém tím pravým řešením, nabízíme Vám „poloautomatické“ zavlažování samohybným postřikovacím vozíkem REMO 3T, který Vám zaručí rovnoměrnější distribuci vody než klasickými stacionárními úderovými postřikovači. Více informací o vozíku REMO 3T.