Zazimování závlahového systému

Zazimování zavlažovacího systému

Životnost každého kvalitního zavlažovací systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování. Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Samovolně vypustit vodu ze všech prvků systému je obvykle nemožné. Spoléhat se v těchto případech jen na samovypouštěcí ventily se rozhodně nevyplatí.
Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování je tak profouknutí celého systému stlačeným vzduchem při použití kompresoru odpovídajícího typu a velikosti. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily.

Nevíte-li si rady nebo nemáte vlastní kompresor, rádi Váš zavlažovací systém zazimujeme, ročně tuto službu provádíme u více jak 300 zákazníků. V případě zájmu volejte: 605 832 427 a domluvte si termín.

Zazimování se obvykle provádí tímto způsobem:

  1. Připojte kompresor k připravenému vypouštěcímu ventilu (obvykle stačí běžný 1/2“-3/4“ kulový ventil), který je obvykle součástí hlavní sestavy.
  2. Zavřete hlavní manuální uzávěr závlahové vody.
  3. Ovládací jednotkou spusťte závlahu na libovolné sekci a nechte poklesnout zbytkový tlak v systému až na nulu.
  4. Zapněte kompresor a vyčkejte stavu, kdy bude natlakován na 3 – 3,5 Bar (Atm). Pro běžné zahrady rodinných domů tento tlak plně postačuje. Vyšší tlak je obvykle nutný pouze pro rozsáhlejší systémy.
  5. Na ovládací jednotce spusťte závlahu např. ve zkráceném minutovém režimu. Systém nezavlažuje, neboť je uzavřen přívod vody, ale příslušné sekce se postupně otevírají a odvodňují .
  6. Po dostatečném dotlakování kompresoru otevřete vypouštěcí ventil (ke kterému je připojen ) a postupně otevírejte jednotlivé sekce (manuálně nebo ovládací jednotkou). Na příslušné sekci se vysunou postřikovače a ještě chvíli bude z postřikovačů vycházet voda než ji nahradí vzduch. Postup opakujte do té doby, než z nejvzdálenějšího postřikovače od místa připojení kompresoru přestane vytékat voda.
  7. Jako první sekci doporučujeme profukovat vždy tu nejvzdálenější.
  8. Stlačený vzduch vpouštějte do jednotlivých sekcí systému tak dlouho, dokud se výrazně nezmenší tlak na kompresoru (např. na 1-2 Atm). Potom uzavřete na chvíli uzávěr (kterým vzduch vstupuje do systému), počkejte na zvýšení tlaku a uzávěr opět otevřete. Těmito mírnými tlakovými rázy vyfouknete všechnu vodu ze sekcí.
  9. Tímto způsobem postupujte na všech sekcích a po skončení poslední sekce ho ještě minimálně jednou až dvakrát zopakujte. Při správném postupu bude již vždy po otevření uzávěru vypouštěcího ventilu vystupovat z vysunutých postřikovačů pouze vzduch.

Stejným způsobem zazimujte i tlakový rozvod s rychlospojnými ventily. Učiňte taková potřebná opatření, aby přívod vody do systému zůstal po celé zimní období uzavřen.Ovládací jednotku přepněte do polohy OFF a vyjměte 9 V záložní zdroj. Je-li ovládací jednotka jištěna samostatným jističem, vypněte přívod proudu do jednotky, nebo je-li jednotka vybavena adaptérovým transformátorem, vyjměte ho ze zásuvky.

Zkontrolujte si také, zda není riziko zmrznutí v hlavním uzávěru vody ( většinou bývá ve vodoměrné šachtici v nezámrzné hloubce nebo uvnitř v objektu). Zkontrolujte také čistotu vložky ve filtru. Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, zkontrolujte zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury. Voda v čerpadle by nikdy neměla zmrznout.